Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
dinsdag, 25 januari 2011 22:45

De Heerser over de Azen is de Magiër. Zijn letter is de Aleph van het Hebreeuws alfabet (de welke als A en E kan worden uitgesproken) Sommigen geven hem ook de letter B: de Beith van het Hebreeuws alfabet, omdat zijn krachten eigenlijk tussen 1 en 2 tussen A en B zitten. Het is de actie de beweging ertussen, het is een mogelijk begin.

De magiër wordt bezien als een mogelijk begin, hij/zij moet enkel in actie schieten ! Alle krachten in de kosmos zijn favorabel om iets nieuws te beginnen. De aarde en al zijn elementen staan tot je beschikking om iets te doen. Deze aarde is de Beith (De Letter B van het heilige Aleph-beith) dus de magiër : A heeft de B tot zijn beschikking. Zij zijn 1 en enkel naar elkander op zoek.

De magiër wordt in verband gebracht met de planeet Mercurius en dus als boodschapper van de goden gezien. Hij zorgt voor de connectie tussen boven en beneden.Tussen de vurige intelligentie die in Ram tot de mens komt en de waterige liefde die diep van binnen in de Schorpioen zit. Het is daarom dat sommigen hem ook tot het teken Ram rekenen en zien als de eerste impuls die alles in gang zet.

1, 2, 3 zijn de Actieve , vurige nummers die het leven in gang zetten.

De Magiër heef de 4 Azen tot zijn beschikking staan ! Zij geven hem elk de mogelijkheid om iets te ondernemen. Het zijn de 4 Elementen die hij/zij kan gebruiken om met plezier een nuttig werk te verrichten en gelukkig te zijn.

De Azen : 

1 De Staven, de levenskracht, de wilskracht, het element vuur. 

2 De Bekers, de gevoelens, de liefde, liefdeskracht, het element water. 

3 De Zwaarden, het denken, de intelligentie, het begrip, het element lucht. 

4 De Munten, de realisatie, de materialisatie, het resultaat, het element aarde.

De Azen zijn de Enen en representeren dus ook elk 1 kans, een kracht om te gebruiken zoals jullie willen. De krachten van de azen komen vanuit Kether (het eerste waaruit alles is voortgekomen, de eerste sfeer van de Levensboom).

Staven Aas :

De Aas van de staven symboliseert de levenskracht, de wilskracht: de actieve mannelijke kracht die alles in gang zet om iets te doen te leren of te voelen, simpelweg te leven of te gebruiken om je doel te bereiken, of je ideologie te verwezenlijken. Aan iedereen de vrijheid te doen wat hij wil. Deze kracht wordt ook wel in verband gebracht met het teken Ram, het eerste teken van de dierenriem. Het is de kracht van de lente die alles weer leven doet :  het vuur des levens.

Bekers Aas :

De bekers aas is de hartstocht, de liefde, het gelukkig zijn, het vreugdevol zijn, het hartstochtelijk zijn. Het is de liefde en de wijsheid van Hochmah (de tweede sfeer van de Levensboom) omdat het een beker van liefde is, en de wilskracht van Kether. Omdat zij 1 zijn (Kether en Hochmah, de Vader en de Zoon) De Aas van de Bekers is de Heilige graal en als je van haar drinkt ben je zo gelukkig dat de tijd ophoudt met bestaan. Het is de liefde en de vergiffenis die je van alle ziektes kan genezen. Deze kaart wordt ook wel in verband gebracht met het teken kreeft als vurige kracht van de watertekens. De bekers aas geeft de mogelijkheid om alles in vreugde en op een positieve manier te doen, al zingend en genietend van het leven. De bekers staan voor de gevoelens en de Bekers Aas geeft dus een goed gevoel. Een gevoel van gelukkig zijn. Een gevoel van verliefd zijn op het leven. Een gevoel dat sterker is dan al het oude en negatieve. Een liefdevolle motivatie die je verder kan helpen in je leven.

Zwaarden Aas :

De Aas van de zwaarden geeft een heldere en onderscheidende geest waardoor je de energieën van de staven en bekers Aas goed kunt gebruiken en zo iets tot stand kunt brengen. De Zwaarden staan voor het element lucht en de derde Sefira van de Levensboom : Binah. Binah representeert de wet van de natuur, de wet van actie/reactie, oorzaak en gevolg. De Aas van de Zwaarden is het zwaard der intelligentie. Het is het zwaard van het verstand het denken, het organiseren. Maar ook  zwaard van het het verleden en de toekomst. De ervaringen waar men van geleerd heeft en die nu de mogelijkheid geven om betere keuzes te maken. Het is het zwaard van de keuze. Het zwaard dat ons het onderscheidingsvermogen en de mensenkennis geeft om de juiste keuze te maken. Het is het zwaard der waarheid, der gerechtigheid. Dit zwaard is als een licht in jezelf dat je de waarheid doet begrijpen en je de mogelijkheid geef om juist te handelen en zo in vrede met jezelf te zijn. Het is ook het zwaard der creatieve ideeën. Met dit zwaard kun je alles creëren wat je wil. Het is een kans, een impulsie die vanuit Kether de geest van de mens binnen dringt. Deze kracht wordt ook wel in verband gebracht met het teken Weegschaal als vurige kracht van de Luchttekens. Het is de constructieve wilskracht.

Munten Aas :

De munten Aas is een kans in het hier en nu, op deze wereld. Het is de realiteit die kan ontstaan door de samenwerking van de 3 vorige energieën, de Wilskracht, de Liefde en de Intelligentie om er iets mee te creëren.

 

Share
 
SEO by Artio