58 Beschermengel Yeialel Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zaterdag, 03 januari 2015 12:00

 

Beschermenel Yeialel, Genie numero 58

Engel Yeialel is het Genie van iedereen die geboren is in de periode van 6 tot en met 10 januari. Doch wij kunnen allen veel bijleren van Beschermengel Yeialel en zijn Engelenessentie ontwikkelen.

 

Engelenessentie: Mentale kracht

 

 

Korte beschrijving van de eigenschappen

die mensen met Yeialel als Beschermengel in zich hebben:

Mensen met Yeialel als persoonlijk Genie zijn liefdevol en vredelievend, tolerant doch idealistisch en niet gemakkelijk te overtuigen. Zij hebben een sterke persoonlijkheid en zijn zeker van zichzelf. Ze bezitten leidinggevende kwaliteiten en zullen steeds opkomen voor datgene wat juist is. Ze hebben een zekere strengheid in zich doch zijn ook zeer begrijpelijk en vriendelijk. Ze zijn intelligent, krachtig en besluitvaardig. Ze hebben een zeer groot concentratievermogen en zijn zeer standvastig.

Ze houden van datgene wat authentiek is, datgene wat waar en echt is en zullen dan ook steeds voor de waarheid opkomen. Ze zijn zeer redelijk, realistisch, praktisch, constructief en creatief. Ze zullen steeds trouw blijven aan het hoogste in zichzelf. Het zijn integere en loyale mensen waar men steeds op kan rekenen.

Ze zijn zeer aards maar hebben de mogelijkheid om verder te gaan dan de aardse realiteit en zodoende de hemelse werelden te verkennen en een enorme schat aan wijsheid, liefde en kennis te vergaren waarmee zij het leven van zichzelf, de wereld en al haar levensvormen kunnen verrijken.

 

Negatieve eigenschappen waar aan gewerkt moet worden mochten ze nog aanwezig zijn:

Woede, listigheid, leugens, gewelddadigheid en wraakzucht. Verwardheid, hebberigheid en koppigheid. Een overdreven strengheid, pessimisme, triestheid en melancholie.

Het is zeer belangrijk om stap voor stap deze negatieve eigenschappen te transformeren tot de corresponderende positieve eigenschappen. Ben je hebberig, begin dan met vrijgevend te zijn en als bij toverslag zal je hebberigheid verdwijnen en zal het grote plezier van het liefdevolle geven en ontvangen een deel van je leven worden. Ook is het zeer belangrijk om vergevingsgezind naar jezelf en naar je medemensen toe te zijn.

Liefde en Vergiffenis zijn het antwoord op alles en kunnen ons bevrijden van al het lijden.

 

De mogelijkheden die je met Yeialel als Beschermengel geschonken zijn:

Je hebt de mogelijkheid om een sterke en krachtige persoonlijkheid te ontwikkelen en de woorden die hier boven staan waar te maken. Je kunt als een Zon zijn door een schild van positieve gevoelens en gedachten om je heen te creëren en je zodoende te beschermen tegen alles wat negatief is.

Er is je de mogelijkheid geschonken om stabiliteit, vrede en zekerheid in je leven te creëren.

Yeialel staat je toe om steeds in de waarheid te blijven en vanuit deze waarheid te handelen met liefde en respect. Je hebt het in je om een Leid-Ster te worden, een Heer-Ster die steeds trouw blijft aan haar hogere altruïstische zelf en de egoïstische willetjes van haar lagere egoïstische zelf opgeofferd heeft ten dienste van het hogere goed: de Heer-Ster in alles en iedereen. Wat wil zeggen dat je door middel van altruïsme een waarachtige Leid-Ster kunt worden en een nuttig werk kunt verrichten ten dienste van het grotere geheel.

Je hebt visie alsook de mogelijkheid om de visie van anderen te begrijpen en samen met hen te werken aan een betere wereld. Ook schenkt Yeialel je de mogelijkheid om je aandacht hier en nu op het positieve te richten en het zodoende groter en sterker te maken.

Yeialel staat je toe om de verschillende levenscyclussen te doorgronden en de wetten der evolutie te begrijpen, zodoende kun je meegaan met de evolutie en voor geluk en vooruitgang zorgen.

 

Hetgene je met Yeialel als Genie kunt leren:

Met Yeialel kun je leren om naar jezelf en naar de wereld te kijken met de juiste ogen. Hij kan je leren om je blik, je aandacht te richten op het goddelijke, het mooie en het fijne dat in iedereen huist. Iedereen is een schitterende Ster in wording, een bloem in de tuin van God, al deze bloemen hebben verzorging nodig, liefde en aandacht zodat zij kunnen groeien en bloeien en zodoende de schitterende wezens worden die ze werkelijk zijn.

Ieder-1 draagt goede eigenschappen en positieve kwaliteiten in zich, wanneer wij daar onze liefdevolle aandacht op richten zullen zij naar boven komen net zoals de plantjes naar boven komen vanuit de donkere aarde om het goddelijke licht te begroeten, te ontvangen en zich op deze wijze tot schitterende bloemen in alle kleuren en geuren te ontplooien.

 

Wij zijn allen verschillend doch allen prachtige bloemen in de tuin van God.

God houdt van alle bloemen, of het nu rozen of paardenbloemen zijn, God en zijn Engelen vinden ze allen fijn. God is als een Zon, de Engelen zijn zijn stralen, deze Zon schijnt voor ieder-1, zijn liefdeslicht is onvoorwaardelijk en de Engelen doen niets liever dan ons hun deugden schenken zodat wij er op een nuttige wijze gebruik van kunnen maken.

Aan deze Zon kunnen wij een voorbeeld nemen, ook wij kunnen een Straal van deze Zon worden en het licht van God verspreiden, zodoende zullen wij het beste vanuit onze medemensen naar boven halen en zal ons leven tot een prachtig en liefdevol kunstwerk transformeren waar ieder-1 steeds van kan genieten. 1 groot altruïstisch kunstwerk waarin mensen van alle kleuren en soorten samen steeds nieuw en liefdevol kunnen zijn. Een kunstwerk gemaakt door vele verschillende kunstenaars, een kunstwerk vol liefde en variatie waarin ieder-1 een plaatsje heeft, een kunstwerk waarin de uitersten zich verenigd hebben door middel van onbevooroordeeldheid, liefde en respect voor elk-ander.

Met Yeialel kun je dus een goed zicht ontwikkelen en zodoende alles goed maken, door het goede in alles en iedereen te zien, door het goede in jezelf in-te-zien en uit-te-voeren.

Yeialel zal je de nodige visie schenken mocht je deze nog niet bezitten ook kan hij je helpen om je visie steeds bij te stellen, om je focus gericht te houden op datgene wat je goed doet. Zodoende bevrijdt hij je van de triestheid, het pessimisme en alle andere negatieve eigenschappen die het slechte in alles en iedereen zien met zich mee brengen. Doch Yeialel raadt ons ook aan om onze ogen niet te sluiten voor datgene wat slecht gaat, datgene wat slecht gaat vraagt om verandering, datgene wat slecht gaat verlangt er naar om geliefd te worden, om goed te gaan, om goed te worden.

Alle negatieve eigenschappen in onszelf en onze medemensen verlangen naar een liefdevolle transformatie zodat ook zij tot geliefde delen van het al kunnen worden. Het heeft geen zin om onze ogen te sluiten voor alle armoede en alle miserie die er heerst in de wereld, het heeft geen zin om over de rommel die alom aanwezig is heen te kijken, het enige wat zin heeft is opruimen en er iets aan doen. Wanner iets je stoort wil dit zeggen dat je er iets aan moet doen, dat je tot actie over moet gaan in plek van je te ergeren en boos te maken.

Liefdevolle acties kunnen ons en de wereld transformeren tot dit prachtige kunstwerk waar ik het reeds over had. Maar zonder de hand van de Schilder zal het magische schilderij des levens nooit tot leven komen. Zo ook is het onmogelijk om de wereld te veranderen zonder jezelf te veranderen, alles begint in je zelf en in hoe jij naar de wereld kijkt. Alles begint met de wijze waarop je omgaat met de dingen die je ziet, geef je enkel kritiek, of verleen je steun en schenk je liefde aan zij die het moeilijk hebben? Wanneer je enkel kritiek schenkt en zelf niet het goede voorbeeld geeft zullen de vijanden in je leven oprijzen als het onkruid in de tuin van God, dan zul je enkel nog het slechte zien en pijn aan je ogen krijgen wanneer God zijn licht op je schijnt. Dan heeft het geen zin om je boos te maken, om te oordelen en slecht te praten, het enige wat dan zin heeft is wederom te kijken naar het positieve dat ook in de anderen aanwezig is.

 

Schoonheid

Ieder-1 wil schoon zijn, iedereen wil knap en getalenteerd zijn. Ontdek het talent in jezelf en je medemens en het zal naar boven komen. Maak er op een nuttige en vreugdevolle wijze gebruik van door middel van vreugdevolle acties met dit talent en je zult rijkelijk beloond worden.

Je beloont jezelf met ieder goed uitgevoerd werk. De beloning is het resultaat. Een oud en vies huis kan tot een prachtige villa transformeren wanneer je een beetje moeite doet. Zo ook kunnen alle mensen transformeren tot de schitterende sterren die zij werkelijk zijn wanneer zij hun leven weer in de hand nemen en aan de slag gaan.

Natuurlijk is het steeds een goede zaak om hen een handje te helpen net zoals God en de Engelen ons steeds een hand bieden. Doch wanneer ze je hulp weigeren of niet willen luisteren naar je woorden heeft het geen zin om je boos te maken, te roepen en te tieren, daar zul je niemand mee plezieren, neen dat zal het enkel allemaal nog erger maken.

In dit geval kun je het beste een voorbeeld nemen aan het zachte en vriendelijke stemmetje in jezelf: je liefdevolle en rustgevende Beschermengel Yeialel genaamd. Hij kan je leren om steeds kalm en rustig te blijven, om redelijk te zijn met jezelf en je medemensen. Hij kan je leren om je niet druk te maken in zij die je veroordelen, in zij die je de stuipen op het lijf proberen te jagen of je pijn doen. De mentale kracht van Yeialel staat je toe om steeds je innerlijke vrede te bewaren en je niet te laten overweldigen door hevige emoties.

 

Bidden

Wanneer je het dus moeilijk hebt steek dan je armen naar boven en vraag om hulp vanuit het Engelen rijk. Bidden kan een zeer nuttige bezigheid zijn aangezien elk gebed het beste in jezelf en je medemens naar boven brengt, aangezien het bidden je meer geloof en standvastigheid schenkt.

Geloof en vertrouwen in de Engel die in jezelf huist, standvastigheid, trouw en loyaliteit aan het hoogste het meest waardevolle in jezelf.

Bidden brengt de mooiste schatten vanuit jezelf en je medemensen naar boven. Bidden is niet enkel een kwestie van geloven, bidden is ook een kwestie van weten waartoe je in staat bent wanneer je op je positiefst bent.

Het belangrijkste van een gebed is de liefde en de integriteit waarmee het gezegd wordt alsook de woorden waaruit het bestaat.

De creatieve kracht van het woord is enorm en wanneer je er een gewoonte van maakt om je eigen kracht en die van je medemensen te affirmeren door middel van gebeden en affirmaties, liedjes of kunstwerken dan zal je constateren dat dit wonderbaarlijke resultaten in je leven teweeg brengt.

Ook is het nuttig om af en toe eens een pauze te nemen wanneer het je teveel wordt, om eens op vakantie te gaan bijvoorbeeld of je op een andere wijze weer terug op te laden zodat je er weer tegen kunt en je wederom volop kunt schijnen en zodoende alle duisternis, alle ongeluk en alle lijden uit je leven laten verdwijnen.

 

Pauze

Nu ga ik even een pauze nemen waarna wij verder zullen gaan met enkele gebeden en affirmaties. Het woord is als een heilige voeding en bij deze raad ik je aan om niet teveel tegelijkertijd tot je te nemen. De juiste maat is het antwoord, het ritme gaat steeds verder en verder, de Engelen zingen zonder ophouden doch ook zij nemen af en toe een pauze om weer op adem te komen en het zijn juist deze pauzes die hun muziek zo mooi maken. Het is in de stilte dat de grootste wijsheden zich ontsluieren.

Laten wij dus even stil zijn en luisteren naar de stem in onszelf, de stem der stilte die ons steeds zachtjes toefluistert wat wij het beste kunnen doen. De stem der liefde die ons steeds de nodige troost schenkt wanneer wij daar nood aan hebben.

 

Gebeden, affirmaties en meditaties:

Ik zelf werk vooral door middel van gebeden, affirmaties en meditaties. Ik bid, affirmeer en mediteer en kom zo op de frequentie van de Engel waarmee ik aan het werken ben.

Affirmaties, gebeden en meditaties brengen je in harmonie met je Beschermengel, waarna je de informatie die hij je toefluistert vanuit je diepste innerlijk of vanuit het grootse hemelenrijk beter zult begrijpen, alsook de symbolische anekdotes in je leven die je elk een boodschap brengen.

God spreekt tot ons door middel van alles en iedereen en zij die willen horen, voelen en zien zullen zijn boodschappen begrijpen.

Yeialel zorgt ervoor dat je zeer wetenschappelijk bent aangelegd en dat je al deze dingen op mentaal niveau kunt begrijpen, bovendien schenkt hij je de mogelijkheid om er op een praktische wijze iets mee te doen. Doch ook personen wiens intelligentie niet zo ver ontwikkeld is kunnen deze boodschappen voelen, voelen met hun hart en ziel.

Natuurlijk kunnen wij dat ook, laten wij dus even weer terug keren naar de stilte in ons hart, onze ogen sluiten en wanneer wij de nodige innerlijke rust ontwikkeld hebben verder gaan met de Gebeden en Affirmaties.

 

Ye-Yeia-Yeialel

 

Bedankt Yeialel dat jij mij bevrijdt van al het pessimisme, van alle triestheid en alle zorgen door mij een goed zicht te verschaffen.

Bedankt dat ik met de ogen van God mag kijken en zodoende de waarheid zien en hier steeds met trouw en loyaliteit naar handel.

Bedankt dat Jullie mij een juiste Visie schenken omtrent alle omstandigheden in mijn leven waardoor begrip, liefde en waarachtig meesterschap mijn erfgoed wordt.

Ik beloof jullie dat ik steeds op een juiste wijze gebruik zal maken van dit erfgoed en dat ik dit excellente waarnemingsvermogen ten dienste zal stellen van het grotere geheel door middel van liefdevolle acties in mijn dagelijkse bestaan.

 

Na elk gebed is het steeds nuttig om na te denken en te mediteren over het gebed en de informatie of de gevoelens die je hebt doorgekregen tijdens de Stilte.

Laat je gedachten hun gang gaan, laat al de stemmen vanuit je innerlijk hun woordje doen en wanneer stilte en innerlijke rust bereikt is stel je dan open voor de hemelse inspiraties. Wanneer het contact met je hogere zelf en je beschermengel goed genoeg is kun je hem en je eeuwige zelf vragen stellen, Zij zullen je dan steeds de nodige antwoorden verschaffen door middel van woorden, gevoelens, beelden en omstandigheden in je leven.

 

Yeialel schenkt hele duidelijke antwoorden en tekens in je bestaan. Zo bracht Hij bijvoorbeeld een tegeltje met een oog erop op mijn pad en verscheen zijn nummer: 58 op mijn Facebookpagina.

Ook overspoelde hij mij met inspiraties en affirmaties en bracht hij mij in contact met de juiste boeken en mensen en zorgde zo voor vele materiële omstandigheden die zijn boodschappen verduidelijkten en mij de waarheid die deze boodschappen bevatten deden in-zien.

 

Yeialel heeft ook een zeer sterke invloed op onze gezondheid en kan ons genezen van allerlei imaginaire en echte kwalen.

Zijn specialiteit is het genezen van de ogen, het herstellen van het zicht op fysiek, mentaal, gevoelsmatig en spiritueel niveau en het lijkt mij dan ook nuttig om over deze dingen te mediteren, na te denken met hem.

 

 

Enkele vragen die de moeite zijn om te bestuderen,

om over te mediteren, om over na te denken en veel van te leren:

Wat zie ik?

Wat wil ik niet zien?

Wat doet mij pijn om te zien?

Wat doet mij goed wanneer ik het zie?

Waar richt ik mijn focus op en wat veroorzaakt dit in mijn leven?

Wat zijn mijn meest verheven inzichten en welke daarvan voer ik daadwerkelijk uit?

 

Affirmaties:

1 van de beste manieren om de krachten van je Beschermengel in je te wekken is het affirmeren van deze krachten in jezelf met grote dankbaarheid en geloof in de realisatie van je woorden, vandaar dat hieronder een lijst van affirmaties volgt die de krachten van Yeialel in jezelf zullen doen ontwaken:

Ik ben een nuttig en liefdevol deeltje van het goddelijke bouwwerk.

Ik ben een Leid-Ster en/of ik ben een Heer-Ster.

Ik controleer mezelf en/of ik beheers mezelf.

Ik ben praktisch en doelgericht.

Ik ben kalm en rustig.

Ik bouw op een vredige en standvastige wijze aan een mooie toekomst voor ieder-1.

Ik zet hier en nu de nodige stappen en verzeker zo een prachtige toekomst.

Ik zie wat mij te doen staat en onderneem de nodige stappen.

Ik richt mijn blik steeds op het hoogste.

Mijn werken zijn simpel en perfect.

Ik ben geliefd en fier op mijn werk.

Ik ben een geliefd kind van God.

Mijn invloed is opliftend.

Ik vertrouw in mijzelf en mijn doelstellingen daar ik vertrouw in God en zijn Engelen

en hen een plaats in mezelf geschonken heb.

 

Ik ben zeker van mijzelf omdat ik weet dat God in mij huist.

Ik bouw met mijn armen en mijn handen aan een schitterende tempel voor iedereen.

Ik ben een tempel voor God en zijn Engelen.

Ik ben een deel van Moeder Aarde.

Ik ben 1 met Moeder Aarde en heb de Geest (God en de Engelen) lief.

 

God en zijn geliefde Moeder Aarde zullen mij steeds de nodige hulpmiddelen schenken om samen met hen het aardse paradijs tot een tastbare werkelijkheid te maken.

 

Ik graveer mijn intelligentie in de ruwe rotsen

en tover zo de mooiste kunstwerken tot leven.

Ik graveer mijn ideeën in de brute steen door ze uit-te-voeren, door ze waar te maken.

Mijn kritiek is enkel op mezelf gericht, opbouwend en onderwijzend van aardt.

Ik bestempel niets of niemand als slecht en zie het goede in iedereen.

Mijn doel is duidelijk, mijn weg is recht.

Ik vecht voor het goede.

Ik ben liefdevol en verdraagzaam.

Ik ben waarachtig en trouw.

Ik ben juist en betrouwbaar.

 

Ik ben wie ik ben

Ik ben fier op mezelf en mijn creaties.

Ik ben vrij en blij, ik ben mij.

 

Wanneer je leert werken met deze affirmaties en zodoende steeds de krachten die in je huizen affirmeert en versterkt zullen zij naar buiten komen en je belonen met vele wonderlijke en verrijkende resultaten.

Deze resultaten zullen een grote dankbaarheid met zich mee brengen die dit alles nogmaals zal versterken.

Geloof, liefde, dankbaarheid en bewustzijn van de waarheid die in deze affirmaties huist kan voor een enorme vooruitgang in het leven van jezelf en je medemensen zorgen.

 

Wanneer je meerdere affirmaties en enkele dankbetuigingen voor de realisatie van deze affirmaties te samen voegt krijg je als snel een zeer waardevol affirmatief gebed:

Dankjewel lieve God dat ik vrij ben en mijzelf mag zijn.

Ik ben affirmatief en constructief, opbouwend en gezegend met een grootse intelligentie. Ik gebruik mijn hoofd, mijn hart, mijn handen en mijn voeten waartoe ze dienen.

Ik ben een aan-nemer en een uit-voerder.

Ik werk voor God en zijn liefdevolle Engelenstralen.

Ik ben assertief en zelfzeker doch ook liefdevol en begrijpelijk.

Dankjewel lieve God dat jij mij door middel van mijn allerliefste beschermengel Yeialel steeds de nodige rust en vrede schenkt om kalm, liefdevol en vriendelijk te blijven in eender welke omstandigheid.

 

 

Naar ons zelf kijken, ons zelf gewaar worden en bewust zijn.

Wie zijn wij en wat hebben wij te doen ?

Hoe kunnen wij op een nuttige wijze gebruik maken van onze intelligentie?

Hoe kunnen wij een wereld creëren waarin Ieder-1 gelukkig is, een wereld waarin God ons steeds toelacht, een wereld van eenheid waarin Ieder-1 zichzelf kan zijn?

Een wereld waarin alle sterren stralen als 1 wezen van liefde God genaamd.

 

Wanneer wij ons zelf zijn, ons waarachtige zelf, wanneer wij alle maskers afleggen en elkander recht in de ogen kijken, wanneer wij ons niet meer schamen over wie of wat we zijn, wanneer we de wetten van goed en slecht gëintegreerd hebben en we steeds op een liefdevolle en intelligente wijze met alles en iedereen om leren gaan.

Wanneer we durven zijn wie we werkelijk zijn en we het heft weer in de handen nemen. Wanneer we wakker worden en opstaan. Wanneer we Handelen met God de Vader en en de Liefde verspreiden zoals zijn Zoon. Wanneer we op een Intelligente wijze zijn plannen vervullen, en zijn mooiste dromen waar maken, net zoals de heilige Geest die alles bezield. Een Geest vol van Liefdevolle wilskracht om het mooiste te creëren, een Creatieve geest die al zijn talenten benut en alle gereedschappen die hij tot zijn beschikking heeft om deze wereld te bouwen aanwent.

 

 

Een waarachtige bouw-mee-ster

Engel Yeialel zal je steeds bijstaan en je helpen om samen met God aan dit hemelse kunstwerk te bouwen, Engel Yeialel kan je leren om in de Heer-Ster in jezelf te vertrouwen.

Engel Yeialel kan je leren om op te komen voor jezelf en je Visie, Yeialel kan je leren om nee te zeggen wanneer het nodig is zonder angst voor de reactie van de ander.

Engel Yeialel kan ons van alle angsten bevrijden en ons leren om ons steeds op een intelligente en verstandige wijze te gedragen.

Zijn invloed kan streng zijn, zijn wegen zijn recht, maar zijn goedheid is groots en de mentale kracht die hij ons schenkt kan indien goed gebruikt van ons zelf waarachtige bouwmeesters maken, bouw-mee-sterren die hun steentje bijdragen, bouw-mee-sterren die elkander niet afbreken maar enkel opbouwend en positief te werk gaan.

Wanneer je dus opbouwend, positief en zeker van je zelf bent zal Engel Yeialel je steeds de nodige ondersteuning geven. En zo kan ook jij de nodige ondersteuning geven, zo kan ook jij ja zeggen tegen goede projecten en zodoende je steentje bij dragen.

Het komt er dus op neer dat Engel Yeialel ons het nodige onderscheidingsvermogen kan schenken om ja of nee te zeggen, om onszelf te zijn, om naar onszelf en onze medemensen te kijken en de waarheid te zien.

 

Wanneer wij de waarheid zien zullen wij de juiste keuzes kunnen maken, dan zullen wij vrij zijn en zal gerechtigheid geschieden.

Licht en waarheid zijn de woorden van je Ster heb ze lief en voer ze uit dan zal je leven paradijselijk zijn, dan zal je mee bouwen aan het prachtige kunstwerk dat de toekomst heet, dan zullen de poorten van de hemel voor je open gaan en je de waarheid openbaren. Dan zullen je al de nodige kennis en al de nodige middelen geschonken woorden om als een waarachtige bouwmeester mee te werken, om vreugde en gelukkig zijn op aarde te verwezenlijken en je hemelse visie op aarde tot leven te laten komen. Dan zal je 1 met God zijn, 1 gelukkig wezen vol van liefde en goedheid, 1 stralend wezen dat ieder-1 steeds het beste wenst en zijn liefde verspreidt net zoals de Zon haar licht verspreidt, een intelligent wezen wat ons allen aanspoort om samen met hem dromenland tot leven te toveren.

 

Korte samenvatting

Engel Yeialel schenkt een mentale kracht die je toestaat om veel kennis op te doen alsook de aardse kracht om met deze kennis prachtige bouwwerken in je leven op te richten.

Wanneer deze bouwwerken ineenstorten is dat niet erg, het gaat om het leren bouwen, het gaat om het vreugdevolle werkt zelf en de visie die zich steeds herstelt totdat zij het perfecte resultaat bereikt. Het gaat erom om deel te nemen aan het bouwwerk om een deel te zijn van de vreugdevolle Kunstenaar die gelooft in zijn dromen en die er zeker van is dat zijn Visie tot leven zal komen.

Hij die vertrouwt in zijn capaciteiten: God de Vader en al zijn verschillende Engelenkrachten, de deugden waarmee hij zijn wereld schept, al de verschillende eigenschappen die hij bezit en de welke hij ons maar al te graag wil schenken zodat ook wij deze talenten kunnen ontwikkelen, zodat wij ons kunnen leren gedragen als hem. Zodat wij stoppen met ons te identificeren met onze eigen stommiteiten en wij het goddelijke in ons zelf en elkander een kans schenken, net zoals Hij ons steeds weer een kans schenkt. Laten wij dus liefdevol en vredelievend zijn zoals de Lieve Heer en geduldig verder werken aan Zijn dromen.

 

Engel Yeialel is een intelligente en structurerende kracht die zorgt voor de juiste omstandigheden zodat je weer jezelf kunt zijn, zodat je kunt genezen en het waarachtige beeld van God in jezelf kunt aanschouwen waarna een goede gezondheid, vreugde en geluk een onlosmakelijk deel van je leven zullen worden.

God heeft je geschapen naar zijn beeld en zo kan ook jij de wereld scheppen naar je beeld wanneer je eenheid met het Al bereikt en je visie overeenkomt met de visie van God, dan zal je een goddelijke medewerker zijn en zal het plan van God klaar en duidelijk als de helderste Ster je steeds de weg wijzen en je tonen hoe je stap voor stap je dromen tot leven kunt weven.

 

Engel Yeialel kan je bevrijden van alle triestheid van alle melancholie en al het pessimisme alsook van leugens, bedrog en listen. Roep Hem aan wanneer je je eenzaam en onbegrepen voelt. Weet dat je nooit alleen bent en dat je zijn liefdevolle kracht ten aller tijden kunt gebruiken. Hij is je innerlijke steun en toeverlaat, de kracht in jezelf die van jouw een echte kapitein kan maken, laat je dus leiden en word de leid-ster die in je huist.

 

 

Engel Yeialel en de kapitein in jezelf

Hoe ver dat het leven je ook drijft met Yeialel als beschermengel zul je nooit verdrinken en steeds als een echte kapitein door storm en door wind heer en meester over je schip blijven. Heer en meester over jezelf. Je zult steeds alles bij kunnen sturen en als een trouwe stuurman de orders van je innerlijke kapitein opvolgen en zo het eiland van je dromen bereiken.

Dat je reis mooi mogen zijn, dat na de stormen steeds zonnige dagen mogen komen, dat je steeds mag blijven vechten, blijven strijden voor je dromen totdat ze uitkomen.

Geef de moed nooit op, weet dat er een stemmetje in jezelf is dat je steeds op een positieve wijze aanmoedigt een kracht waarmee je alles aan kan. Een kracht die van jouw een gelukkig en geliefd iemand kan maken.

De dingen zijn zoals ze moeten zijn, alles spoort je aan tot positieve veranderingen, je wordt gebombardeerd door symbolische boodschappen en realistische evenementen die je tonen waar je deze veranderingen aan moet brengen en hoe je deze veranderingen kunt veroorzaken.

De mensen schreeuwen het je om de oren maar wil je het horen?

Het staat recht voor je neus maar wil je het zien?

Je voelt het in je hart en in je lichaam, je gedachten en je gevoelens vertellen je er heel de tijd over maar wil je het voelen? Wil je het weten, wil je de kennis en de waarheid ontvangen of heb je schrik voor de waarheid, heb je schrik voor verandering?

 

Voel je je beledigd of gekwetst, voel je je aangesproken, voel je je beschuldigd, voel je schaamte en spijt, voel je wrok of boosheid, overheersen negatieve en wraakzuchtige gedachten je leven, kun je jezelf en je medemensen niet vergeven, heb je zin om ieder-1 om de oren te slaan, zul jij ze wel eens een lesje leren? Doe dat dan, maar weet dat alles naar je terugkomt en dat de strengheid waarmee jij je medemensen behandelt de strengheid zal zijn waarmee zij jou zullen behandelen.

Weet dat de manier waarop jij oordeelt of veroordeelt de manier zal zijn waarop jij geoordeeld en veroordeeld zult worden. Weet dat de maat waarmee jij meet de maat zal zijn waarmee jij gemeten zult worden.

Weet dat wetenschap verantwoordelijkheid met zich mee brengt en dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Weet dat de manier waarop jij naar alles kijkt de manier zal zijn waarop alles naar jou kijkt.

Durf jij alles recht in de ogen te kijken, durf jij God en jezelf recht in de ogen te kijken? Of ben je bang en schaam je je? Durf jij jezelf bloot te geven en in volledige eerlijkheid met acceptatie en vergiffenis naar je eigen fouten te kijken? Durf jij het aan om het roer van je schip zelf in de hand te nemen, voel je je sterk genoeg om dit in je eentje te kunnen?

Doe dat dan, maar weet dat God en zijn Engelen er steeds zijn en je hun hulp bieden, Zij zijn vergevingsgezind en liefdevol en zullen je steeds weer kansen geven, hoe vaak er ook ruzie op je boot mag uitbreken, hoeveel stormen en winden er ook mogen zijn, de Zon zal steeds weer voor je schijnen en de Sterren zullen je de weg wijzen wanneer je de moeite doet om hen te bestuderen, wanneer je je ogen opendoet en wegwijzers die zich overal bevinden begint te onderscheiden, wanneer je je oren opent en de goede raad die je steeds gegeven wordt begint te horen. Wanneer je je hart opent en het licht van God binnen laat stromen, wanneer je je verstand gebruikt en door middel van woord en daad je Zelf waar-maakt.

 

Yeialel Engel Aartsengel van de stabiliteit en de vrede spreekt:

Ik ben de Engel der mentale kracht, een mentale kracht die sterker is dan elke storm, een mentale kracht die je steeds bijstaat, een kracht die je toestaat om door elke storm heen te gaan. Een kracht die je toestaat om tijdens moeilijke periodes steeds jezelf te blijven, een kracht die je toestaat om steeds jezelf te zijn.

Je bent goed zoals je bent, heb jezelf lief, heb de wereld lief, want liefde is je grootste kracht. Ik ben de liefde die in je huist, met deze liefde kun je alles goed maken, met deze liefde kun je jezelf en iedereen om je heen genezen.

Deze liefde maakt je 1 met God, 1 met het wezen en wanneer je 1 met Hem bent en in zijn liefde vertoeft kan je niets overkomen en hoef je niets te vrezen.

Wanneer je handelt volgens de goddelijke wil met de liefde van Zijn Zoon, als een liefdevol Kind dat zijn Ouders respecteert en samen met hen werkt aan een vredige wereld voor ieder-1. Dan zul je steeds de nodige steun kunnen verwachten, dan zullen wij Engelen en Aartsengelen je steeds de nodige krachten, de nodige energieën, de nodige essenties brengen als deugden en talenten die je kunt benutten te dienste van je broeders en zusters, de prachtige wereld in al haar levensvormen.

Wanneer je handelt volgens de goddelijke wil met de liefde van Christus en de Intelligentie van de Heilige Geest dan zul je steeds optimaal gebruik kunnen maken van onze deugden en talenten, dan zullen al deze goddelijke eigenschappen de jouwe worden. Dan zal je 1 worden met de Ster in jezelf en steeds kunnen handelen naar de richtlijnen die deze Ster je aangeeft.

Ik sta je toe om trouw te blijven aan deze Ster, trouw te blijven door haar licht te laten stralen, door steeds in de liefde te zijn in eender welke omstandigheid.

Mijn en jouw Mentale kracht kan soms koud en ongevoelig overkomen of boos en gekwetst, weet dat dit zijn reden heeft, weet dat alles zijn reden heeft, dat het leven zin heeft.

Weet dat alle krachten goed of slecht hun nut hebben en zo ook heeft de mentale kracht die ik je schenk zijn nut. Elke kracht heeft zijn nut, het is het juiste gebruik van je krachten wat telt. Het is het gebruiken van je krachten waartoe ze dienen dat telt. Het zijn de resultaten die je verwezenlijkt met deze talenten die tellen.

Samen met mij kun je de mooiste, de heerlijkste vruchten oogsten.

Wanneer je samen met mij steeds op een kalme en doordachte wijze te werk gaat, wanneer je samen met mij een vreugdevol en nuttig werk verricht kan ik je garanderen dat de vruchten daarvan waardevol en verrijkend voor ieder-1 zullen zijn.

De mentale kracht die ik je schenk staat je toe om door alle stormen heen te gaan en steeds trouw aan je hogere zelf te blijven, zoals ik je reeds mededeelde. Dit wil zeggen dat deze mentale kracht je geschonken is met de bedoeling om steeds redelijk te blijven, om steeds een heldere geest te behouden, om je niet te laten verleiden door je lagere instincten, om je niet te laten meevoeren door heftige en negatieve emoties.

Het is een kracht die je toestaat om boven alles wat laag en platvloers is te blijven staan. Het is het liefdevolle oog der intelligentie waarmee je jezelf, je wereld en je medemensen kunt gadeslaan. Kijk en zie, doch oordeel niet, want zoals gij oordeelt zult gij geoordeeld worden en zoals gij meet zult gij gemeten worden.

Ik sta je toe om de juiste maat in alles te vinden, ik sta je toe om in het ritme van de goddelijke voorzienigheid te bouwen aan een huis, een stad voor ieder-1.

Laat deze stad een liefdevolle stad zijn, een stad waar ook de dieren en de planten hun plaatsje hebben, een grote altruïstische stad waar alles en iedereen kan vertoeven.

Een stad waar wij allen kunnen vertoeven, allen te samen als 1 grote familie. 1 grote liefdevolle en dankbare familie, een authentieke en waarachtige familie die zich zijn voorouders herinnert, een familie die zijn oorsprong terug ontdekt heeft, een familie die weet dat God een oneindige intelligentie is die steeds alle wensen zal vervullen. Een familie die beseft dat Moeder Aarde de geliefde van God is en dat wij allen deel uitmaken van Moeder Aarde en wij dus allen God’s geliefde zijn.

Ik ben de Engel die je toestaat om een waarachtige geliefde te zijn en om op een waarachtige wijze lief te hebben. Ik zeg het nogmaals heb jezelf lief, heb de wereld lief, gebruik je geest, je hart, je handen en je voeten waartoe ze dienen. Werk samen met ons aan deze prachtige stad, laat het nieuwe Jeruzalem in jezelf tot leven komen.

Bouw de stad dicht bij de rivier, dicht bij je hart zodat zijn liefdevolle energie steeds volop kan stromen, zichzelf schenken aan iedereen die dorstig is, iedereen die triestig is, iedereen die denkt iets te kort te komen. Zie in dat er geen tekort is, dat de liefdevolle rivier voor iedereen stroomt, dat het iedereen is toegestaan om van deze rivier te drinken.

Bouw je huis, je stad op de rots, zorg voor stabiele en betrouwbare constructies. Houd je niet bezig met het bouwen van luchtkastelen. Wees realistisch en doe wat je kunt doen. Je weet maar al te goed wat je te doen staat. Je bent intelligent en wijs genoeg om zelf uit-te-vinden hoe dat je op een nuttige en waardevolle manier je steentje bij kunt dragen aan het goddelijke bouwwerk waar wij allen deel van uit maken.

Ik bezorg je de materialen wanneer je het mij vraagt, want zij die vragen zullen krijgen en zij die geven zullen ontvangen. Voor hen die op de deur kloppen zal worden opengedaan. Klop dus op de deur van je hart, doe de gordijnen open, laat het licht binnen komen.

Met mij als Beschermengel kun je een waarachtige bouw-mee-ster worden. Al het gereedschap staat tot je beschikking als ook de nodige dienaren. Wees dankbaar voor deze dienaren, behandel ze goed want wanneer je jezelf en je dienaren goed behandeld zullen jullie samen een prachtig bouwwerk oprichten en van jullie leven een levend voorbeeld van deugdzaamheid en orde maken. Een vredige stad voor iedereen, een paradijs waar iedereen wel zou willen wonen.

Ik sta je toe om van je eigen leven dit vredige paradijs te maken, ik sta je toe om je eigen kleine stadje, je eigen kleine familie op te richten en te onderhouden met liefde en respect. Ik ben je trouwe dienaar, ik ben je liefdevolle en toegewijde Beschermengel. Mijn naam is Yeialel.

 

Goede raad van Engel Yeialel

Kalme en liefdevolle activiteiten zullen goede resultaten met zich mee brengen.

Maak jezelf niet druk, maak jezelf geen zorgen over de toekomst, wees niet bang, maak jezelf nuttig door middel van vreugdevolle activiteiten die het leven van iedereen verrijken.

Wanneer je dit doet kan de toekomst enkel schitterend zijn, gevuld met liefde, goed werk, geluk en overvloed.

Laat de liefde heersen in je hart, wees gelukkig, leer om te vertrouwen want samen met God en de Engelen kun je aan het mooiste mee bouwen.

Blijf trouw aan de hoogste Moraal die in je huist, luister naar je geweten, volg je spirituele idealen en je zult nooit meer verdwalen.

Maak contact met de onzichtbare wereld, met God en de Engelen, wees als een aarde voor hen en voor je het weet zul je als een prachtige bloementuin worden.

Elke bloem zal als een talent zijn en met al deze schitterende talenten zul je veel vreugde, veel rijkdom en veel vooruitgang op de wereld kunnen brengen.

De hoge kennis van de onzichtbare werelden is je erfgoed, toon je waardig en je zult deze enorme schat van liefde en goddelijke wetenschap ontvangen.

Zie wat je te doen staat en begin eraan. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Affirmeer je kracht, wees de Heer-Ster die je werkelijk bent.

Bevrijd je van angsten en zorgen, heb geen schrik voor morgen, begin vandaag met het positieve te zien, er aan te werken en het zo te versterken.

Liefde geneest, bekijk jezelf en de wereld dus met liefde, raak jezelf en de wereld aan met liefde, laat de liefde jezelf genezen en weer 1 maken met het wezen.

Heers met liefde want je bent een Heer-Ster, een Ster van de Heer, op deze aarde gekomen om zijn licht te verspreiden.

 

Wees jezelf want je zelf is je grootste talent.

Affirmeer jezelf en je talenten, maak ze waar, doe wat je moet doen doch houdt rekening met de volgende uitspraken: Haastige spoed is zelden goed. Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

Rome is niet op 1 dag gebouwd en zo heb jij ook alle tijd die je nodig hebt om aan jezelf en de wereld te bouwen en zo het prachtige kunstwerk wat in je zit naar buiten te brengen, weet dat alles is zoals het moet zijn, dat alle kunstwerken zin hebben, dat het bouwen van blokkentorens met je hemelse ouders even leuk kan zijn als het bouwen van blokkentorens met je kinderen, dat het het bouwen zelf is wat leuk is wanneer je het met liefde doet en je je bouwwerken steeds mooier en mooier ziet worden.

 

Afsluitingsgebed

Dank je Moeder, dank je God voor de vele waardevolle en nuttige talenten die mij zijn gegeven. Dank je voor dit prachtige en zinvolle leven. Vergeef mij als ik mij soms in triestheid laat gaan, vergeef mij als mijn ogen niet zien en ik U niet zie staan.

Help mij om het goddelijke in alles en iedereen te kunnen onderscheiden, help mij om mijzelf en mijn medemensen steeds te verblijden. Laat mij het goede in alles en iedereen versterken. Dank je Moeder, dank je God dat ik voor Jullie mag werken. Amen.

 

alt

 

Zelf met het kleinste vlammetje kun je een grote kaars aansteken

Vertrouw in jezelf, wees zeker van je zelf want je bent een deel van het grote goddelijke vuur, dat de goddelijke wil je mogen leiden en dat de liefde van zijn zoon je mogen bevrijden. Dat de Heilige geest je steeds bij mogen staan en je helpen om van je leven een schitterend bouwwerk te maken.

Share
 
SEO by Artio