Mehiel, Regisseur van het Theater van de Letterfee Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 11 februari 2013 14:29

 

 

 Mehiel, Genie numero 64

(God die alles levend maakt)

Laten wij het boek levend maken o Mehiel, dankjewel voor jou aanwezigheid dankjewel voor de hulp die je mij geeft, dankjewel voor de hand, het zaad en de letters, dankjewel voor het onbekende doel van liefde.

Dankjewel aan jouw Fengo. Het is een eer dat jij mij de leiding over het boek geeft, ik zal je niet teleur stellen en je helpen om je boek levend te maken. Let niet op de woorden die je nog niet kent, zij zullen zichzelf bekend maken, met geduld kan men de schoonheid van bloemen en sterren zien.

Dus kijk en lees, ik ben jullie dienaar en mijn dienst is liefde, dus laat mijn liefde het boek dienen door middel van onbekende woorden en patronen die uit het onzichtbare, zichtbaar worden voor hij die wil lezen en door schaduwen durft te reizen.

Nu volgt een stuk wat ik vrij vertaald heb uit het boek:

Le Grand Livre du Tarot Cabalistique van Kabaleb en Haziel.

Mehiel is de Achtste en laatste van het koor der aartsengelen. Hij houdt zich bezig in Hod met vragen  in verband met Jesod. Mehiel plaatst in ons 64ste Filosofische Huis de essentie die levend maakt  

Het is de kracht die ons helpt om naar de bodem der dingen te gaan. Om de dingen tot hun einde door te zetten. Het is de kracht die ons helpt om de dingen te realiseren. Het is de kracht die ervoor  zorgt dat de gedachten van ons goddelijk ego, onze gevoelens en de menselijke gedachten zich realiseren in de materiële realiteit.

In onze studie van Hod en van het koor der aartsengelen in zijn dienst, hebben wij gezegd dat Hod/Mercurius de impulsies, de energieën van alle verschillende Sepiroth ontvangt en daarmee het scenario van ons leven schrijft.

Mehiel is het laatste Genie van het Engelenkoor van  Hod/Mercurius en het is zijn taak om het scenario aan Jesod/Maan over te dragen om daarna levend te worden in Malkuth, wat wil zeggen, onze materiële wereld.

Jesod Zorgt voor het negatief van de film des levens dat daarna positief in ons leven zal verschijnen onder een theatrale vorm, het theater van ons gewone leven.

KABALEB

Zo ook vertelde het boek (Le Grand Livre du Tarot Cabalistique) mij dat haar onderwijs steeds terug kwam op het naar buiten brengen van innerlijke impulsies, gedachten en gevoelens.

Deze impulsies hoeven zich niet altijd te materialiseren maar vaak materialiseren ze zich net zoals ik nu de leringen vanuit dit boek interpreteer en materialiseer op mijn eigen wijze.

Iedereen schrijft zijn eigen boek, het leven is het resultaat, welke entiteiten wij in ons leven binnen laten vanuit ander boeken, muziek, gesprekken, kennismakingen, voeding enz. is onze eigen vrije keuze of het resultaat van ons karma.

Nu is het tijd om verder te gaan, nu is het tijd om Mehiel een nieuw en schitterend scenario te laten ontwikkelen in mijn leven. Nu is de tijd dat ik besloten hebt om God een hand te geven, mij te laten leiden en bevrijden van het verleden door vreugdevol te leven in het heden.

Door van elk moment het beste te maken en zo een prachtige toekomst te creëren.

Ik bevind mij in de toekomst want dit boek werd geschreven in het verleden, ik reis door mijn eigen boek in het heden, maar elk woord dat geschreven is behoort reeds tot het verleden. (behalve voor zij die het nog niet gelezen hebben natuurlijk).

Laten wij dus verder lezen en zien wat ik toen nog meer begrepen heb van de leringen van Kabaleb en Mehiel, en hoe ik het op mijn eigen wijze verwoorde:

Het boek ging verder en vertelde dat wij deze impulsies gedachten en gevoelens ook innerlijk konden verwerken, zodat zij niet steeds weer terug moesten komen als levende personages in ons Theater.

(Eigenlijk gaat het over karma een onderwerp waar ik nu even niet verder op in ga).

Nu kwam het gene wat mij interesseerde, het gene waar ik mee bezig was:

Wanneer wij in ons innerlijk onze cinema organiseren, ons stukje theater, en zelf de rollen van de goeden en de slechten verdelen aan verbeelde personages, alsof we een boek aan het schrijven zijn, dan hoeven deze personages niet echt te verschijnen in ons leven. (En dan zullen wij ook geen karmische schulden met hen meer opbouwen en niet verplicht zijn om weer opnieuw theater met hen te spelen)

Persoonlijke notitie van Michy hieromtrent:

’Voor mij is de verbeeldingswereld heel krachtig alsook realiserend van aard. Ik heb deze tekst menigmaal nagelezen met Fengo doch stel me de deugddoende eigenschappen hiervan in twijfel wanneer niet correct uitgevoerd daar negatieve en soms zelfs gewelddadige doch ontegensprekelijk ook de positieve manifestaties steeds in de verbeeldingswereld beginnen. Wanneer men de verbeeldingswereld vult met datgene wat men haat, nijdt of veracht zie ik het als heel belangrijk om deze sessies op een fijne, oplossingsgerichte wijze te beëindigen zodat dat wat de lagere gevoelstoestand teweeg heeft gebracht getransformeerd kan worden en men zo niet de zware frequentie waar men zijn innerlijke wereld aldoende mee gevoed heeft versterkt en tot materialisatie brengt. Een doordenkertje voor de  ontdekkingsreiziger in spe die de diepten der verbeeldingswereld verder wil verkennen.’

Dank je Michy, voor deze toevoeging die de tekst zo ook vanuit een ander perspectief benadert.

Verder in Kabaleb’s boek stond beschreven dat we tijdens de dagen, uren, tijden van Mehiel, het schrift konden verbeteren, de fouten corrigeren en meer duidelijkheid brengen in ons bestaan.

Dit alles was echt prachtig, Mehiel vertelde me dus eigenlijk dat mijn schrijven, mijn boek van gefantaseerde personages zin had.

Het programma van Mehiel ging verder en vertelde dat hij ons tegen de wilde beesten en de hondsdolheid beschermde.

De Wilde beesten zijn bewoners van de afgrond (demonen uit de hel). De ingangspoort van deze helse afgrond in de menselijke natuur is Jesod/Maan, de Sephira waarnaar Mehiel op weg is. In deze afgrond wachten de slechte weerwolven en wanneer zij de schrijver bijten word hij hondsdol wild en woest als de beesten waar hij door gebeten is, dan zal hij niet meer schrijven, maar het beest dat hem gebeten heeft .

Ik voelde de beten van de wilde dames die mij deze nacht zo hadden doen genieten.

En vroeg mij af of ik misschien hondsdol was? Een beetje, maar ik zal je helpen zei Mehiel, mijn energie is als een anti stof tegen hondsdolheid.

Ik zal het boek bevrijden van de valse scenaristen, de leugenaars, de verwarring. Ik en mijn broeders en zusters zullen je helpen om je innerlijke boek zo te organiseren, dat haar letters tot een paradijselijk resultaat zullen worden.

Mehiel was echt het juiste genie voor de organisatie van het boek want hij influenceerde de schrijvers, de leraren en de boeken die zij schreven. Hij zorgde ervoor dat alle rollen goed verdeeld werden, zodat het scenario klopte.

Share
 
SEO by Artio